اختلال ADHD

درمان – اختلال ADHD -دکتر رحیم سلگی

درمان – پیشگیری – اختلال ADHD دکتر رحیم سلگی برنامه های پیشگیری برنامه های پیشگیری به منظور جلوگیری از بروز و یا تشدید اختلال ADHD کودکان مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. در یک برنامه پیشگیری به معلم و مسئولین مدرسه می آموزند،چگونه تغییر چارچوب آموزشی و ارتباطی در محیط مدرسه یا مهد …

درمان – اختلال ADHD -دکتر رحیم سلگی ادامه مطلب »