phone
تماس با مرکز مشاوره
online
مشاوره آنلاین
booking1
رزرو وقت مشاوره
map
دریافت مسیر نقشه

تست تصویری شماره 2

کدام یک از تصاویر فوق را بیشتر دوست دارید؟

 من تصویر A را دوست دارم. شما فردی خوش بین هستید، بیشتر اوقات به قلب خود گوش می دهید و احساسات خود را دنبال می کنید. در واقع بیشتر اوقات در ابرها شناور هستید. در زمینه هنری بسیار قوی و خارق العاده عمل می کنید. در نهایت باتوجه به روحیات حساسی که دارید اجازه ندهید دیگران از شما سوء استفاده کنند.

 من تصویر B را دوست دارم. شما فردی ریسک پذیر و شکست ناپذیری می باشید که به هیچ وجه دست از تلاش کردن بر نمی دارید. از طرفی با توجه به این که همیشه روحیه خوبی دارید، دوستان تان هرگز از شما خسته نمی شوند. همچنین شما گاهاً تصمیمات سریع و غیرمنطقی می گیرید، که خارج از نتیجه اش به زندگی تان ادامه می دهید و اشتباهات آن را فراموش می کنید.

 من تصویر C را دوست دارم. شما فردی به شدت مستقل هستید به همین خاطر برایتان مشکل است که از دیگران کمک بخواهید. همچنین شما یک رهبر ذاتی هستید و این روحیه به موفقیت شما در شغلی که مشغول به آن هستید خیلی کمک می کند. در نهایت سعی کنید در زندگی تان، شادی را فراموش نکنید.

به بالای صفحه بردن