تعارضات زناشویی

چه مواردی تعارضات زناشویی را به وجود می آورد؟

می توانید این مطلب را بعدا مطالعه کنید !! (( دانلود فایل PDF ))   معنی تعارض در روانشناسی تعارض عبارت است از عدم توافق و مخالفت دو فرد با یکدیگر؛ ناسازگاری نظرات ، اهداف و رفتاری که در جهت مخالفت با دیگری صورت می­گیرد و همچنین شامل ستیزه­ای بین افراد در اثر منافع ناهمسو …

چه مواردی تعارضات زناشویی را به وجود می آورد؟ ادامه مطلب »