خواب کودک

نکات روانشناسی خواب کودک

این مطلب را بعدا مطالعه کنید !! (( دانلود فایل PDF )) بهترین ساعت خواب برای کودکان خواب و بیداری دو حالت از سطح هوشیاری هستند که در تناوب می باشند. تناوب خواب و بیداری که در تمام طول عمر ادامه دارد نمونه ای از ریتمهای شبانه روزی است که با ساعت درونی مغز تنظیم می …

نکات روانشناسی خواب کودک ادامه مطلب »