Psychology vs. Psychiatrist

روانشناس یا روانپزشک؛ برای درمان به کدام‌ مراجعه کنیم؟

بسیاری از اوقات برای اکثر افراد این سوال پیش می‌آید که روانشناس با روانپزشک چه فرقی با هم داردن؟ چرا که به طور عمومی، کار هر دوی آن‌ها مطالعه و بررسی روان انسان‌ها است. اما اگر بخواهیم کمی تخصصی‌تر این قضیه را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که این دو، تفاوت‌های بسیار زیادی با یکدیگر دارند. …

روانشناس یا روانپزشک؛ برای درمان به کدام‌ مراجعه کنیم؟ ادامه مطلب »