اضطراب – اضطراب جدایی – کودک – خانواده

تعریف اضطراب – اضطراب جدایی -علل اضطراب جدایی – کودک اضطراب به خودی خود پدیده ای سالم و طبیعی است که در روند رشد همه ما اتفاق می‌افتد و فقط زمانی از آن به عنوان اختلال یاد می کنیم که در یک سن نامتناسب و نیز شدید باشد. همه بچه ها در حدود هشت الی …

اضطراب – اضطراب جدایی – کودک – خانواده ادامه مطلب »